Współpraca z Uniwersytetem Rozwoju (rok 2012 – 2013)

W ramach współpracy z Uniwersytetem Rozwoju w latach 2012 – 2013 prowadziłem cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko pojętej wiedzy na temat owadów, ich zwyczajów i środowiska życia. Spotkania miały formę edukacyjnych warsztatów entomologicznych. Uczestnicy zajęć poznawali zakres pracy entomologa, oglądali gabloty z wypreparowanymi okazami z różnych stron świata, a czasami obcowali z żywymi owadami. Większość dzieci bardzo entuzjastycznie reagowała na obecność żywych stworzeń – niektóre z nich brały owady na ręce